Servis

Vanadijum Company  d.o.o. posjeduje servisnu službu koja sa svojim kvalifikovanim osobljem organizovano pokriva kompletno područje Bosne i Hercegovine. Organizaciji ove službe posvećena je posebna pažnja u pogledu opremanja potrebnim specijalnim alatima, opremom, rezervnim dijelovima i vozilima. Takođe, posebna pažnja posvećena je i edukaciji i usavršavanju servisera.

Naša centralna servisna radionica nalazi se u Laktašima, na adresi Ljevčanska 64.

Usluge uglavnom obavljamo na lokacijama korisnika, tamo gdje se viljuškari i upotrebljavaju, a samo se u slučaju većih kvarova viljuškari moraju prevesti u našu servisnu radionicu. U tu svrhu posjedujemo dvije šlep službe prilagođene za transport viljuškara.

Za sve informacije u vezi sa održavanjem LINDE viljuškara, nabavkom rezervnih dijelova ili u vezi sa ugovorima o održavanju, možete se direktno obratiti našoj servisnoj službi na broj telefona +387 66 706 238 ili putem e-maila na servis@vanadijum.com  ili ispunite “Obrazac za prijavu kvara“.

NAŠI STRUČNJACI

Mi posjedujemo flotu potpuno opremljenih vozila u servisnoj službi, tako da u većini slučajeva već imamo odgovarajuće dijelove u vozilu za obaviti popravak na licu mjesta.

FULL SERVICE

Klijenti mogu sami izabrati model saradnje: po pozivu, prema ugovoru o održavanju ili prema tzv. ugovoru o potpunom održavanju (“full-service”).