Loading...

SERVIS

SERVIS 2017-07-23T18:27:02+00:00

VANADIJUM COMPANY d.o.o. posjeduje servisnu službu koja sa svojim kvalifikovanim osobljem organizivano pokriva kompletno područje Bosne i Hercegovine. Organizaciji ove službe posvećena je posebna pažnja u pogledu opremanja potrebnim specijalnim alatima, opremom, rezervnim dijelovima i vozilima. Takođe, posebna pažnja posvećena je i edukaciji i usavršavanju servisera.

Usluge uglavnom obavljamo na lokacijama korisnika, tamo gde se viljuškari i upotrebljavaju, a samo se u slučaju većih kvarova viljuškari moraju prevesti u naš servis. U tu svrhu posjedujemo šlep službe prilagođene za transport viljuškara.

Posjedujemo flotu potpuno opremljenih vozila u servisnoj službi , tako da u većini slučajeva već imamo odgovarajuće dijelove u vozilu za obaviti popravak na licu mjesta.

Klijenti mogu sami izabrati model suradnje: po pozivu, prema ugovoru o održavanju ili prema tzv. ugovoru o potpunom održavanju (“full-service”).

Za sve informacije u vezi sa održavanjem “Linde” viljuškara, nabavkom rezervnih dijelova ili u vezi sa ugovorima o održavanju, možete se direktno obratiti našoj servisnoj službi na navedene telefone ili ispuniti OBRAZAC ZA PRIJAVU KVARA